Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Головна » Прозорість та інформаційна відкритість закладу   

Статут закладу освіти

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу освіти

Освітня програма, що реалізується в закладі освіти

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти

Розклад уроків на 2023-2024 н.р.

Мова освітнього процесу - українська

Звіт про використання та надходження коштів за 2023 р.

Протокол вибору підручників для 2 класу

Кошторис на 2024 рік

Протокол засідання педагогічної ради про вибір посібників для 1 класу

Наявність вакантних посад

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закаду освіти 2021-2022

Звіт директора Кожухівського ліцею Хмільницької міської ради 2022-2023

Річний звіт про діяльність закладу освіти 2022-2023

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

Перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також перелік коштів, отриманих з інших джерел, незаборонених законодавством

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про академічну доброчесність педагогічних працівників та здобувачів освіти

Протокол засідання педради про вибір підручників для 9 класу

Наказ про зарахуваня учнів до 1 класу

Протокол засідання педагогічної ради про вибір підручників для 5 класу

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ 2021-2022

Звіт про надходження та використання коштів за дев'ять місяців 2022 року

Кошторис 2023

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (за рахунок освітньої субвенції) за 2022 рік

Протокол вибору підручників для 1 класу

Протокол вибору підручників для 5 - 6 класів

Звіт директора Кожухівського ліцею 2022-2023

ЗВІТ ДИРЕКТОРА КОЖУХІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ 2022-2023

ЗВІТ про надходження та використання коштів загального фонду (за рахунок освітньої субвенції) за перше півріччя 2023

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (за рахунок освітньої субвенції) за дев'ять місяців 2023 р.