Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Головна » Прозорість та інформаційна відкритість закладу   

Статут закладу освіти

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу освіти

Освітня програма, що реалізується в закладі освіти

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти

Розклад уроків на 2023-2024 н.р.

Мова освітнього процесу - українська

Наявність вакантних посад

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закаду освіти 2021-2022

Річний звіт про діяльність закладу освіти 2022-2023

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також перелік коштів, отриманих з інших джерел, незаборонених законодавством

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про академічну доброчесність педагогічних працівників та здобувачів освіти

Наказ про зарахуваня учнів до 1 класу

Наказ про зарахування учнів до 1 класу 2024

Річні звіти директора Кожухівського ліцею Хмільницької міської ради про діяльність закладу освіти

Звіт директора Кожухівського ліцею Хмільницької міської ради 2022-2023

Звіт директора Кожухівського ліцею Хмільницької міської ради за 2022-2023 н.р. (презентація)

Звіт диретора Кожухівського ліцею Хмільницької міської ради за 2021-2022 н.р.

 

Кошторис та фінансова звітність

Кошторис

Кошторис Кожухівського ліцею (2024 р.)

Кошторис Кожухівського ліцею (2023 р.) 

Кошторис Кожухівського ліцею (2022 р.)

Звіти про надходження та використання коштів

2024 р.

Звіт про надходження та використання коштів за перший квартал 2024 р.

2023 р.

Звіт про надходження та використання коштів за 2023 р.

Звіт про надходження та використання коштів за дев'ять місяців 2023 р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за перше півріччя 2023 р.

Звіт про надходження та використання коштів за перший квартал 2023 р.

2022 р.

Звіт про надходження та використання коштів за 2022 р.

Звіт про надходження та використання коштів за дев'ять місяців 2022 р.

2021 р.

Звіт про надходження та використання коштів за 2021 р.

Звіт про надходження та використання коштів за перший квартал 2021 р.

 

Протоколи рішень педагогічної ради Кожухівського ліцею про вибір підручників

 2023-2024 н.р.:

Протокол засідання педагогічної ради про вибір посібників для 1 класу

Протокол вибору підручників та посібників для 2 класу

Протокол вибору підручників для 7 класу

Протокол вибору підручників для 11 класу

Протокол вибору підручників для 11 класу (2 частина)

2022-2023 н.р.:

Протокол вибору підручників для 1 класу

Протокол вибору підручників для 5 - 6 класів

 2021-2022 н.р.:

Протокол засідання педагогічної ради про вибір підручників для 5 класу

Протокол засідання педради про вибір підручників для 9 класу